LEASING A KREDYT – PORÓWNANIE.

Wielu przedsiębiorców staje przed wyborem: leasing czy kredyt? Zobacz, dlaczego z punktu widzenia interesów Twojej firmy, leasing jest o wiele korzystniejszy!

 •  Łatwiejszy dostęp – w wypadku leasingu wymagania dotyczące sytuacji finansowej są zwykle łagodniejsze, niż przy ubieganiu się o kredyt.
 •  Szybsza decyzja – decyzja o przyznaniu leasingu jest znacznie szybsza w porównaniu z długimi procedurami ubiegania się o kredyt w banku.
 • Elastyczność –  jeżeli leasingobiorca ma problem ze spłatą rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot.
 • Usługi dodatkowe – w wypadku leasingu można skorzystać z dodatkowych usług, np. ubezpieczenia przedmiotów leasingu.
 • Korzyści podatkowe – raty leasingowe w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu, dzięki temu leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. W wypadku kredytu do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa.

 

Porównanie leasingu i kredytu wypada więc na korzyść dla tego pierwszego.

 

Jeżeli chciałbyś porównać obie formy finansowania w odniesieniu do konkretnej inwestycji i przy uwzględnieniu specyfiki Twojej firmy, przeanalizuj kilka czynników: 

 • cel inwestycji,
 • sytuację firmy,
 • strukturę oferty (wymagany wkład własny, okres leasingu),
 • wymagania w zakresie zabezpieczeń,
 • zakres finansowania,
 • finansowane przedmioty,
 • cenę finansowania,
 • możliwość wykorzystania korzyści podatkowych.

 

Jeśli wybierzesz leasing, koniecznie skontaktuj się z naszym doradcą!