Weryfikacja Wnioskodawcy

Treść zgody : Weryfikacja Wnioskodawcy – udzielenie pełnomocnictwa do sprawdzenia w BIG InfoMonitor, KRD, ERIF

 

Na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' Ustawy Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym udzielam GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu bezterminowego pełnomocnictwa do składania w imieniu Wnioskodawcy, za pośrednictwem: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie – w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Bankow Polskich, Krajowego Rejestru Długow BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a także Rejestru Dłużnikow ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnień do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich GRENKELEASING Sp. z o.o. przez ww. podmioty. Informacje na temat przetwarzania i uprawnień dotyczących danych osobowych dostępne są w Informacji o danych osobowych

 

Weryfikacja osoby fizycznej

Treść zgody: Weryfikacja osoby fizycznej – udzielenie pełnomocnictwa do sprawdzenia w BIG InfoMonitor, KRD, ERIF. Dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wspólnika spółki cywilnej

Na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a' Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w związku z art. 13 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym udzielam GRENKELEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu bezterminowego pełnomocnictwa do składania w moim imieniu za pośrednictwem: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie – w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Bankow Polskich, Krajowego Rejestru Długow BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a także Rejestru Dłużnikow ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnień do udostępniania danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, w tym oceny punktowej (scoring), celem ujawnienia ich GRENKELEASING Sp. z o.o. przez ww. podmioty. Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje rownież pozyskanie z wyżej wymienionych instytucji dotyczących mnie informacji gospodarczych. Informacje na temat przetwarzania i uprawnień dotyczących danych osobowych dostępne są w Informacji o danych osobowych.