Metryka strony

GRENKELEASING Sp. z o.o.

ul. abpa A.Baraniaka 88

61-131 Poznań

 

Tel.: +48 61 872 37 00

Fax: +48 61 872 37 40

 Email: service@grenke.pl

 

Zarząd: Konrad Wiśniowski, Gilles Christ, Maciej Kaczmarek


SĄD REJESTROWY


Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
 VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS  175740

 

NIP  782-22-75-815
KAPITAŁ ZAKŁADOWY  1.000.000,00 zł
REGON  634495137  

 

Udostępnione na tej stronie informacje zostały starannie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Jednakże nie ręczymy ani nie gwarantujemy, że wszystkie dane są w każdej chwili w całości prawidłowe i zaktualizowane. Dotyczy to przede wszystkim linków do innych stron internetowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź bezprawne treści na tych stronach internetowych, do których odsyłają linki. Wszelkie dane mogą zostać zmienione, usunięte bądź uzupełnione bez uprzedzenia. Ani publikacja, ani jej treść nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane bądź przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody operatora strony internetowej.

 

© GRENKELEASING Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone

 

Wdrożenie i wsparcie techniczne (TYPO3)
cab services ag
www.cabag.ch