Najczęściej zadawane pytania

Poprzez tą sekcję chcemy odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania w kwestii naszych produktów i obsługi. Na dalsze wątpliwości chętnie odpowiemy osobiście.

 

Leasing/Informacje ogólne

   

Leasing/Informacje ogólne

 

Co to jest Leasing Tradycyjny (z opcją nabycia)?

Cechą charakterystyczną tego typu umowy jest to, że w Leasingu Tradycyjnym klient po zakończeniu umowy ma zagwarantowane prawo nabycia przedmiotu, za wartość ustaloną na początku leasingu - tzw. wartość końcową.

W górę

 

Co to jest Leasing Nowoczesny?

Umowa Leasingu Nowoczesnego to taki typ umowy, w którym leasingobiorca ma swobodę wyboru metody jej zakończenia przed upływem minimalnego okresu umowy. I tak, Klient ma do wyboru: przedłużenie umowy, wymianę na sprzęt nowszej generacji, zakończenie umowy i wykup sprzętu od GRENKE lub Partnera. Umowa Leasingu Nowoczesnego jest szczególnie polecana dla przedmiotów o dużym postępie technologicznym i szybkim tempie starzenia. Stąd, zamiast wykupować sprzęt bardziej opłaca się wymienić go na nowy, w ramach nowej umowy leasingu, który będzie bardziej nowoczesny i wydajny.

W górę

 

Co to jest BASEL II i jakie ma skutki na finansowanie leasingu?

Basel II określa nową strukturę kapitału własnego dla banków i instytucji finansowych. Celem Basel II jest stabilizacja systemu bankowego. Kredyty będą udzielane w odniesieniu do poziomu ryzyka. W związku z tym, kondycja firmy odgrywać będzie znaczącą rolę przy udzielaniu kredytu. Jest to kolejny aspekt, który powoduje, że leasing jako forma finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw jest atrakcyjna. Leasing chroni kapitał firmy i oddziałuje w sposób pozytywny na ocenę przedsiębiorstwa.

W górę

 

FAQ/Klienci/Ogólnie

 

Od jakiej kwoty możliwy jest leasing w GRENKE?

Leasing IT jest możliwy od wartości 1 500 zł netto, pozostałe przedmioty finansujemy od 3 000 zł netto.

W górę

 

Jakie przedmioty można zakupić w ramach leasingu w GRENKE?

GRENKE finansuje: sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt multimedialny, sprzęt i wyposażenie biura, sprzęt fotograficzny, urządzenia medyczne i telekomunikacyjne, sprzęt i systemy zabezpieczające. W drodze wyjątku, za porozumieniem z GRENKE, mogą być finansowane również przedmioty z innych grup. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z naszym Działem sprzedaży


W Niemczech nasz partner franczyzowy oferuje również leasing samochodów i zarządzanie flotą.

W górę

 

Jaki jest minimalny okres leasingu?

Minimalny okres leasingu jest uzależniony od rodzaju urządzeń i ich stawki amortyzacji. Dla poszczególnych grup prezentuje się on następująco:

  • sprzęt IT – minimum 18 miesięcy
  • kopiarki, wyposażenie biura – minimum 24 miesiąceurządzenia gastronomiczne
  • sprzęt fotograficzny – minimum 36 miesięcy
  • telewizory, projektory, technika studyjna – minimum 48 miesięcy.

W górę

 

Jak mogę złożyć wniosek leasingowy?

Jeśli dostawca jest Partnerem GRENKE.

Wniosek leasingowy możecie złożyć bezpośrednio przez jednego z naszych Partnerów, którego wybierzecie jako dostawcę sprzętu. Poprzez dostęp do systemu online Partner ma możliwość kalkulowania ofert leasingowych i składania wniosków przez internet. Tak jest najszybciej. Weryfikacja wniosku będzie dokonana wtedy w przeciągu kilkunastu minut. Również bezpośrednio u dostawcy przedmiotu możecie podpisać umowę i odebrać sprzęt.


Jeśli dostawca nie jest Partnerem GRENKE.

Jeśli dostawca nie jest partnerem GRENKE lub jeśli nie macie jeszcze wybranego dostawcy przedmiotu zapraszamy do kontaktu z naszym Działem sprzedaży odpowiednio według regionów.  

W takiej sytuacji Wniosek można również przesłać mailem do GRENKE - pobierając i wypełniając stosowny formularz Wniosku ze strony GRENKE.

Możecie również złożyć wniosek leasingowy poprzez sklepy online, które współpracują z GRENKE.

W górę

 

Kiedy rozpoczyna się umowa leasingu?

Podstawowy okres umowy rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po dacie odbioru przedmiotu umowy. Gdy odbiór przedmiotu nastąpi w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, to podstawowy okres umowy rozpoczyna się z tym dniem. Jeśli odbiór przedmiotu umowy nastąpi przed rozpoczęciem podstawowego okresu umowy, to klient płaci dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznej raty leasingowej netto plus podatek Vat za każdy dzień używania przedmiotu umowy (czyli za okres od dnia odbioru przedmiotu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie podstawowego okresu umowy).

 

W górę

 

Na kiedy wymagalna jest rata leasingu?

Raty leasingowe (wraz z podatkiem VAT) są płatne z góry zawsze do 10 dnia miesiąca kalendarzowego. Wysokość rat jest niezmienna przez cały okres trwania umowy. W przypadku kiedy klient wyrazi zgodę na automatyczne pobieranie opłat z konta (Polecenie pobrania), raty i wszelkie inne płatności wynikające z umowy są ściągane przez GRENKE w drodze polecenia zapłaty, poprzez obciążanie rachunku bankowego klienta. Taka forma jest najwygodniejsza.

 

W górę

 

Co dokładnie stanie się po zakończeniu podstawowego okresu leasingu / minimalnego okresu umowy?

W Leasingu Tradycyjnym, po zakończeniu podstawowego okresu leasingu istnieje możliwość wykupienia przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną wartość końcową (w umowach z opcją nabycia) lub obowiązek wykupu przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną wartość końcową (umowy z obowiązkiem nabycia). W obu przypadkach, po wcześniejszej deklaracji wykupu i po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych i wartości końcowej – staniecie się właścicielem sprzętu poleasingowego.


W Leasingu Nowoczesnym, który jest rodzajem długoterminowego wynajmu, po zakończeniu minimalnego okresu umowy zwracacie użytkowany sprzęt do GRENKE i wymieniacie na nowy, w ramach kolejnej umowy leasingu. Kwestię ewentualnego wykupu przedmiotu należy uzgodnić z GRENKE lub jego Partnerem.

Ponadto warto wiedzieć, że nasze umowy są tak skonstruowane, że zapewniają elastyczność w kwestii wydłużenia czasu trwania kontraktu.

W górę

 

Czy występują inne koszty oprócz rat leasingowych?

Dla wszystkich umów leasingu występuje obowiązek ubezpieczenia przedmiotów. W przypadku braku własnego ubezpieczenia, sprzęt jest ubezpieczany w ramach umowy ubezpieczenia majątku GRENKE. Obciążenie z tytułu kosztów ubezpieczenia następuje raz w roku i jest uzależnione od kwoty nabycia przedmiotu leasingu.


W większości ofert GRENKE występuje jednorazowa opłata za opracowanie umowy w wysokości 300 zł netto. Jej występowanie uzależnione jest od typu umowy oraz wartości przedmiotu leasingu. 

 

Jeśli odbiór przedmiotu umowy nastąpi przed rozpoczęciem podstawowego okresu umowy, to do zapłaty będzie dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 1/30 miesięcznej raty leasingowej netto plus podatek VAT za każdy dzień używania przedmiotu umowy (czyli za okres od dnia odbioru przedmiotu do dnia poprzedzającego rozpoczęcie podstawowego okresu umowy).

W górę

 

Kiedy zostanę właścicielem przedmiotu leasingu?

W Leasingu Tradycyjnym, po zakończeniu podstawowego okresu leasingu istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu za wcześniej ustaloną wartość końcową. Po wcześniejszej deklaracji wykupu i po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych oraz wartości końcowej – staniecie się właścicielem sprzętu poleasingowego.

W Leasingu Nowoczesnym, który jest rodzajem długoterminowego wynajmu, po zakończeniu minimalnego okresu umowy zwracacie sprzęt do GRENKE i wymieniacie na nowy, w ramach kolejnej umowy leasingowej. Kwestię ewentualnego wykupu przedmiotu umowy należy uzgodnić z GRENKE lub jego Partnerem.

Ponadto, warto wiedzieć, że umowy GRENKE są tak skonstruowane, że zapewniają elastyczność w kwestii wydłużenia czasu trwania kontraktu. 

W górę

 

Czy jest możliwość wcześniejszego zakończenia umowy?

Możliwość wcześniejszego zakończenia umowy uzależniona jest od ilości rat, które zostały już spłacone. Umowa może zostać skrócona, jeśli został spełniony warunek wymaganego minimalnego okresu umowy. W takiej sytuacji należy zapłacić zdyskontowaną wartość przyszłych rat (w przypadku Leasingu Tradycyjnego - wraz z wartością końcową). Na pisemną prośbę przedstawimy rozliczenie takiego przedterminowego zakończenia umowy.

W górę

 

FAQ/Klienci/Linia leasingowa Flexline

 

Czy firmy są powiązane z przedmiotem leasingu i dostawcą w ramach linii Flexline?

Nie. To klient dokonuje wyboru przedmiotu i dostawcy. Finansujemy różne przedmioty leasingu zgodnie ze strategią GRENKE - poprzez sprzęt i oprogramowanie IT, urządzenia biurowe, urządzenia medyczne i telekomunikacyjne po systemy zabezpieczające. Po indywidualnych uzgodnieniach z GRENKE, w drodze wyjątku, mogą być finansowane również inne przedmioty.

W górę

 

Na jaki okres zawierana jest linia leasingowa Flexline?

Linia leasingowa Flexline zawierana jest na 12 miesięcy. W trakcie tego okresu możecie zawrzeć dowolną ilość umów jednostkowych, z punktu widzenia firmy - każdorazowo w optymalnym momencie inwestowania.

W górę

 

Jak wpływa linia leasingowa Flexline na kształt pojedynczych umów?

Linia leasingowa Flexline nie ma wpływu na kształt pojedynczych umów. To klient indywidualnie decyduje o terminie inwestycji, przedmiocie leasingu, a także o typie umowy i okresie jej trwania.

W górę

 

Czy opracowanie umowy ramowej Flexline wiąże się z kosztami dla firmy?

Nie. Przy opracowaniu umowy ramowej o linię leasingową Flexline nie występują żadne koszty.

W górę

 

Co się stanie, w sytuacji gdy firma nie wykorzysta limitu zawartego w ramach linii leasingowej Flexline, bądź inwestcja zostanie przesunięta?

Firma nie może ustrzec się przed niespodziankami. Gdy z ważnych powodów zaplanowane inwestycje muszą zostać przesunięte bądź wycofane, poszukujemy z Klientami najlepszego rozwiązania. Przesunięte inwestycje mogą również być przykładowo sfinansowane w ramach linii leasingowej Flexline. Niewykorzystanie przyznanego limitu nie wiąże się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

W górę

 

Co w sytuacji, gdy przyznany limit w ramach linii leasingowej Flexline zostanie wykorzystany przed zakończeniem ramowego okresu umowy?

W przypadku wykorzystania limitu linii leasingowej Flexline przed zakończeniem ramowego okresu umowy, Klient może ponownie złożyć wniosek o przyznanie kolejnego limitu w ramach linii.

W górę

 

FAQ/Partner/Ogólnie

 

Jak mogę złożyć wniosek leasingowy?

Najszybciej można to uczynić poprzez portal partnera GFS.NET. Poprzez dostęp do systemu, jako nasz Partner, macie możliwość kalkulować oferty leasingowe i składać wnioski online. Jeżeli nie otrzymacie odpowiedzi lub nie macie dostępu do systemu, prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży lub Waszym opiekunem.

W górę

 

Jakie techniczne warunki są potrzebne, aby wydrukować umowę leasingu?

Podstawowym wymogiem jest przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera). Formularz umowy jest przygotowany w systemie GFS.NET w formacie PDF. Aby odczytać ten format, potrzebny będzie program Adobe Acrobat Reader. Możecie go pobrać ze strony internetowej firmy Adobe. Pobierz Adobe. Pobranie oraz użytkowanie programu jest darmowe.

W górę

 

Kiedy otrzymam pieniądze za sprzęt finansowany w formie leasingu?

GRENKE gwarantuje zapłatę za zakupiony przedmiot leasingu, nie później niż w następnym dniu roboczym po otrzymaniu kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów dotyczących zawartej umowy leasingu, wymaganych zgodnie z obowiązującymi procedurami.

W górę